Begrip: Magneetactiviteit

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van 1 bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt.

Hoe dit in praktijk uitpakt, vindt u op de pagina Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.