Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Begrip: NACE-code

Een code die de Europese Unie toekent aan een bepaalde klasse van economische activiteiten.