Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Bouwwerkinstallatie

Bouwwerkinstallaties zijn niet-bouwkundige voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van een (deel van een) bouwwerk.

Voorbeelden van bouwwerkinstallaties zijn: mechanische ventilatievoorzieningen, de drink- of warmwatervoorziening, de binnenriolering, rookmelders en een brandmeldinstallatie.