Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Energie-index

Cijfer dat het energiegebruik aangeeft op basis van de hoeveelheid energie die nodig is voor diverse behoeften bij een gestandaardiseerd gebruik van een gebouw.

Begrip: Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Primair fossiel energiegebruik is het totale primaire energieverbruik, direct of indirect, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie, op, aan of nabij het gebouw.

Begrip: Erkende maatregelen voor energiebesparing

Een bedrijf is verplicht om energie te besparen door voorzieningen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Een bedrijf kan hieraan voldoen door maatregelen te nemen die op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan.