Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op Besluit bouwwerken leefomgeving.

Begrip: Vluchtroute

Met een vluchtroute bedoelt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): een route die begint in een ruimte voor personen, alleen voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats. Daarbij mag geen lift gebruikt worden.

Er zijn verschillende vluchtroutes:

  • Beschermde vluchtroute (nieuwbouw): buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die alleen voert door een verkeersruimte
  • Beschermde route (bestaande bouw): buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een vluchtroute
  • Extra beschermde vluchtroute (bestaande bouw en nieuwbouw): buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute
  • Veiligheidsroute (bestaande bouw): gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting alleen kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte
  • Veiligheidsvluchtroute (nieuwbouw): gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die alleen kan worden bereikt vanuit niet-besloten ruimten

Download voor uitgebreide informatie het infoblad Vluchten bij brand (nieuwbouw).

Begrip: Verkeersroute en verkeersruimte

Met een verkeersroute bedoelt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): een route die begint bij een doorgang van een ruimte, alleen voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte.

Een verkeersruimte volgens het Bbl is: een ruimte voor het bereiken van een andere ruimte, die niet ligt in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. Voorbeelden zijn een hal, gang, overloop, trappenhuis, lift en galerij.

Begrip: Gebruiksfunctie

De definitie van gebruiksfunctie in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is: de gedeelten van een bouwwerk die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen.

Lees er meer over op de pagina Gebruiksfunctie in het Bbl.

Begrip: Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Met een verblijfsgebied bedoelt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): een gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen.

Een verblijfsgebied kan worden onderverdeeld in verblijfsruimten of andere ruimten (waaronder ook de onbenoemde ruimten). Voorbeelden van een verblijfsruimte zijn een woonkamer, slaapkamer en keuken.

Begrip: Toegankelijkheidssector

De definitie van een toegankelijkheidssector volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is: een voor personen met een functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw.

Begrip: Gelijkwaardige maatregel

In algemene regels staan vaak verplichte maatregelen voor activiteiten. Een gelijkwaardige maatregel is een alternatief voor een verplichte maatregel. Een gelijkwaardige maatregel bereikt ten minste hetzelfde resultaat als de verplichte maatregel.

Lees meer over gelijkwaardige maatregel

Begrip: Opvang- en doorstroomcapaciteit

Met een berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit wordt vastgesteld of een gebouw de juiste vluchtroutes heeft zodat mensen veilig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten.

De opvangcapaciteit geeft het aantal personen weer dat kan worden opgevangen in een ruimte of op een trap of hellingbaan, inclusief eventueel aanwezige (tussen)bordessen, waardoor of waarover een vluchtroute voert die buiten het subbrandcompartiment ligt.

De doorstroomcapaciteit geeft het aantal personen weer dat per tijdseenheid een doorsnede van een vluchtroute kan passeren die buiten een subbrandcompartiment ligt.

Bij de berekening (op basis van NEN 6089 - Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk) wordt rekening gehouden met de bouwkundige inrichting.

Zie ook het infoblad Vluchten bij brand (nieuwbouw).