Zoeken in deze site

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Begrip: Gebruiksfunctie Bbl

Over 'gebruiksfunctie' staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) letterlijk: 'de gedeelten van een bouwwerk die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen.'

Onderdeel B van bijlage I bij het Bbl beschrijft de mogelijke gebruiksfuncties.

Lees meer over de gebruiksfunctie Bbl.