Zoeken in deze site

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Begrip: Bedgebied

Een bedgebied is een verblijfsgebied met een (of meer) bedruimte(n).

Een bedruimte is een verblijfsruimte met een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte.