Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Begrip: één activiteit

Eén activiteit is een clustering van activiteiten op basis het Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit). Het bevoegd gezag beoordeeld geluid of trillingen door één activiteit op een geluid- of trillinggevoelig gebouw. Dit staat in artikel 5.58 Bkl (geluid) en artikel 5.82 Bkl (trillingen). Eén activiteit is vaak een bedrijf, maar een evenement kan ook één activiteit zijn.