Zoeken in deze site

Begrip: Geluid door 1 activiteit

Het geluid door 1 activiteit is het geluid van een clustering van activiteiten op basis van artikel 5.58 van het Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als 1 activiteit) op een geluidgevoelig gebouw. 1 activiteit is vaak een bedrijf, maar een evenement kan ook 1 activiteit zijn.

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).