Zoeken in deze site

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer over het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Begrip: Geluid door 1 activiteit

Het geluid door 1 activiteit is het geluid van een clustering van activiteiten op basis van artikel 5.58 van het Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als 1 activiteit) op een geluidgevoelig gebouw. 1 activiteit is vaak een bedrijf, maar een evenement kan ook 1 activiteit zijn.

Begrip: Eerbiedigende werking

Eerbiedigende werking houdt in dat de 'oude' gevallen worden ontzien en alleen de 'nieuwe' gevallen onder de werking van de wet vallen. Het oude recht blijft voortbestaan naast het nieuwe recht.