Zoeken in deze site

Begrip: Industrieterrein met geluidproductieplafond

Aangewezen industrieterrein waarbij het geluid van de activiteiten op het terrein wordt beheerst met behulp van het instrument geluidproductieplafond.