Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving.

Begrip: één activiteit

Eén activiteit is een clustering van activiteiten op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving, afgekort Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit). Het bevoegd gezag beoordeelt geluid of trillingen door één activiteit op een geluid- of trillinggevoelig gebouw. Dit staat in artikel 5.58 Bkl (geluid) en artikel 5.82 Bkl (trillingen). Eén activiteit is vaak een bedrijf, maar een evenement kan ook één activiteit zijn.