Zoeken in deze site

Begrip: Stresstest klimaatadaptatie

In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s geïdentificeerd. De stresstest kan worden toegepast binnen een gebied, een beleidsveld, een systeem, enzovoorts.

Lees meer op de pagina klimaatadaptatie per beleidsveld.