Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Stresstest klimaatadaptatie

In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s geïdentificeerd. De stresstest kan worden toegepast binnen een gebied, een beleidsveld, een systeem, enzovoorts.

Lees meer op de pagina's gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatie per beleidsveld.