Zoeken in deze site

Begrip: Ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drainagebuizen en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen. Zie Hoofdlijnen wateronttrekkingsactiviteit  en Lozen van grondwater.