Zoeken in deze site

Begrip: Richtlijn overstromingsrisico's (ROR)

Europese richtlijn die negatieve gevolgen van overstromingen beperkt. Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (PbEU 2007, L 288).

Op grond van de ROR moet Nederland overstromingsrisicobeheerplannen maken.