Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Afschuiven

Het verplaatsen (naar beneden schuiven) van een deel van een dijk.