Zoeken in deze site

Standaard officiële publicaties (STOP)

De Standaard officiële publicaties (STOP) ondersteunt de volgende functies van officiële overheidspublicaties: maken, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen. Bekijk de laatste versie van de Standaard officiële publicaties (STOP).

Algemene maatregel van bestuur (AMvB)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels verder worden uitgewerkt. Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):

Meer over de juridische achtergrond van een AMvB leest u op de website van de Eerste Kamer.

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Het gaat om technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk.

Lees meer over de Omgevingsregeling.

Ozon

Ozon is een onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het zorgt dat informatie uit omgevingsdocumenten doorzoekbaar is. En dat een initiatiefnemer in het Omgevingsloket kan zien welke regels op een bepaalde locatie gelden.

De naam Ozon is afgeleid van objectgerichte ontsluiting van omgevingsdocumenten. Dat zijn 3 O's, ofwel O3, ofwel: ozon.

Lees meer informatie over Ozon.