Zoeken in deze site

Knip bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit

Met de Omgevingswet (artikel 5.1 door de Invoeringswet) wordt bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden. Dat levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Dit noemen we 'de knip'.

Meer informatie op de pagina's De knip: scheiden van technisch en ruimtelijk bouwen en Bouw en de Omgevingswet.

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

De binnenplanse omgevingsplanactiviteit omvat alle activiteiten waarvoor de gemeente in het omgevingsplan bepaalt dat het uitvoeren ervan zonder omgevingsvergunning verboden is.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit omvat alle activiteiten die in strijd zijn met de regels van het omgevingsplan.

Meer informatie op de overzichtspagina Buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving.