Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Knip bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit

Met de Omgevingswet (artikel 5.1 door de Invoeringswet) wordt bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden. Dat levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Dit noemen we 'de knip'.

Meer informatie op de pagina's De knip: scheiden van technisch en ruimtelijk bouwen en Bouw en de Omgevingswet.

Begrip: Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

De binnenplanse omgevingsplanactiviteit omvat alle activiteiten waarvoor de gemeente in het omgevingsplan bepaalt dat het uitvoeren ervan zonder omgevingsvergunning verboden is.

Begrip: Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit omvat alle activiteiten die in strijd zijn met de regels van het omgevingsplan.

Meer informatie op de overzichtspagina Buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving.