Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Beperkingengebied

Een beperkingengebied is een gebied rondom een werk of object waarin, vanwege de aanwezigheid van dat werk of object, regels gelden. Het gaat om gebieden rond luchthavens, wegen, spoorwegen of waterstaatswerken.

Een beperkingengebiedactiviteit is een activiteit op of binnen een beperkingengebied.