Zoeken in deze site

Coördinatieregeling

Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gaat over coördinatie van samenhangende besluiten. Het regelt één uniforme procedure voor de voorbereiding, totstandkoming en rechtsbescherming (bezwaar en beroep) van besluiten.

Meer informatie over de coördinatieregeling vindt u op de pagina Hoofdlijnen coördinatieregeling.

Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

Naast de Standaard officiële publicaties (STOP) krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het TPOD. De TPOD-standaarden zorgen dat juridische regels aan werkingsgebieden en geometrie zijn gekoppeld. Zo kunt u ook op een kaart zien welke regels waar gelden.

Lees meer over toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten.

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Overheden publiceren officiële documenten via het platform voor overheidspublicaties: de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingsdocumenten die overheden publiceren, komen via deze landelijke voorziening ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De regels zijn dan in het Omgevingsloket op de kaart te zien.