Zoeken in deze site

Begrip: Immissie

Belasting die een ontvanger bereikt van bijvoorbeeld geur, geluid of een concentratie van een verontreinigende stof door een bron. Zoals geur bij nabijgelegen woningen, milieubelastende stoffen op een natuurgebied of geluid bij een verzorgingshuis.

Begrip: Proportionaliteitsbeginsel

Het proportionaliteitsbeginsel betekent dat een bestuursorgaan zijn bevoegdheden proportioneel toepast. Dat wil zeggen: voor zover dat nodig is voor de uitoefening van zijn taken. Het is een beginsel onder de Omgevingswet. En heeft een directe relatie met het subsidiariteitsbeginsel (Decentraal, tenzij).