Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Vaartuig

Een vaartuig is een mechanische constructie die personen of goederen over het water vervoert.

Werktuig

Een werktuig is een ruim begrip waar gereedschap en apparatuur in brede zin onder valt. Denk bijvoorbeeld aan bulldozers, shovels, hijskranen, kettingzagen, bladblazers en dergelijke. Soms is het onderscheid tussen een voertuig en een werktuig moeilijk te maken, een tractor is bijvoorbeeld allebei.