Zoeken in deze site

Verbeuren

Als een overtreding niet binnen een in een last onder dwangsom gestelde termijn is beëindigd, verbeurt de overtreder een opgelegde dwangsom. Dit betekent dat de overtreder het bedrag van de dwangsom aan het bevoegd gezag (het bestuursorgaan dat de dwangsom heeft opgelegd) moet betalen.