Monument

Een monument is op grond van de Erfgoedwet een onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld historische gebouwen, verdedigingswerken, tuinen, parken of standbeelden.

Een voorbeeld van een historisch gebouw is een grachtenpand. Een voorbeeld van een groen monument is een historische buitenplaats of begraafplaats. Een monument kan uit meerdere onroerende zaken bestaan.

Archeologisch monument

Een archeologisch monument is op grond van de Erfgoedwet een terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden. Dit kunnen overblijfselen of voorwerpen zijn, maar ook andere sporen. Al deze sporen zelf horen ook tot het archeologische monument.

Cultureel erfgoed

De Omgevingswet definieert cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Ander cultureel erfgoed zoals roerend erfgoed of immaterieel cultureel erfgoed kan ook onderdeel zijn van de definitie van cultureel erfgoed van de Omgevingswet. Dat is het geval als het deel uitmaakt van de fysieke leefomgeving of als het daar anderszins relevant voor is.

Een voorbeeld hiervan zijn regels voor een haven met historische schepen. Een ander voorbeeld is het toedelen van een functie aan een locatie die samenhangt met een (lokaal) volksgebruik dat immaterieel erfgoed is.

Lees meer bij het thema Erfgoed.