Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Bouwwerkperceel

Een bouwwerkperceel is een perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels van dit besluit.

De definitie staat in de bijlage van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Een bouwwerkperceel kan overeenkomen met de eigendomsgrenzen die in het Kadaster zijn vastgelegd (kadastraal perceel). Maar dat hoeft niet per se. Het is in de eerste plaats aan de eigenaar van een bestaand bouwwerk of de aanvrager van een omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit om de grens van het bouwwerkperceel aan te geven. Het is de verantwoordelijkheid van die indiener of eigenaar om daarbij de belangen van de eigenaren van het bouwwerkperceel en buurpercelen in acht te nemen.

De grens van het bouwwerkperceel is van belang bij de Bbl-regels waarbij de ligging van het bouwwerk op het perceel een rol speelt. Zoals de regels over daglichttoetreding (nieuwbouw en bestaande bouw).

Het Bbl spreekt ook van 'aangrenzend perceel' of 'ander perceel'. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afbakening van de begrenzing van een bouwwerkperceel naar een aangrenzend of ander perceel. Daarbij is het dan niet aan orde of dat aangrenzende of andere perceel een bouwwerkperceel is.