Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Inwendige scheidingsconstructie

Een inwendige scheidingsconstructie is een constructie die de scheiding vormt tussen twee voor personen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een in dit besluit gestelde eis.

Dit staat in bijlage I van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Een inwendige scheidingsconstructie vormt de scheiding tussen twee besloten ruimten van een gebouw die voor mensen toegankelijk zijn. Een inwendige scheidingsconstructie is bijvoorbeeld een:

- scheidingswand tussen twee woningen (die niet aan de buitenlucht is blootgesteld)

- binnenwand in een woning

- vloer tussen twee verdiepingen

Deuren, ramen, schachten, kanalen en kolommen die in een inwendige scheidingsconstructie voorkomen, maken deel uit van die scheidingsconstructie.