Zoeken in deze site

Begrip: Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit regelt in aanvulling op de Omgevingswet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Daarnaast regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming. Het regelt ook een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen.

Het Omgevingsbesluit is voor alle doelgroepen relevant, dus voor zowel burgers en bedrijven, als voor overheden.

Lees meer op de pagina Inhoud Omgevingsbesluit.

Begrip: Landbouwhuisdier

Een landbouwhuisdier is een zoogdier of vogel voor de productie van vlees, melk, wol, eieren of veren. Daarnaast zijn paarden of pony's die bestemd zijn voor het fokken ook landbouwhuisdieren. Verder vallen ook de dieren eronder die onderdeel zijn van de productieketen. Een voorbeeld daarvan zijn zogeheten moederdieren.