Zoeken in deze site

Dienstenrichtlijn

Europese richtlijn over diensten op de interne markt.

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG 2006, L123).