Zoeken in deze site

Vervreemder

Een vervreemder is

  1. eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd, die tot vervreemding daarvan wil overgaan
  2. rechthebbende op een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik waaraan een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd is onderworpen en die tot vervreemding daarvan wil overgaan, of
  3. degene die bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast en die tot vervreemding van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd wil overgaan.

(Begripsbepaling uit Bijlage A bij de Omgevingswet)

Vervreemding

Vervreemding is

  1. overdracht in eigendom of verdeling van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd,
  2. overdracht, verdeling of vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik waaraan een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd is of wordt onderworpen.

(Begripsbepaling uit Bijlage A bij de Omgevingswet)