Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Grondwaterlichaam

Afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen. De Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn stellen eisen aan de toestand van grondwaterlichamen. Meer informatie leest u op de pagina Milieudoelstellingen grondwater en waterprogramma's.