Begrip: Estuarium

Een estuarium is een overgangsgebied waar rivieren uitmonden in zee. En waar de invloed van het getij merkbaar is. De Eems-Dollard is bijvoorbeeld een estuarium.