Zoeken in deze site

Begrip: Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een oud begrip gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat over het coördineren van de verschillende belangen die een beslag leggen op het gebruik van de grond. De coördinatie komt tot stand door bestemmingen aan te wijzen voor gronden in een bestemmingsplan.

Begrip: Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties betekent dat er een balans bestaat tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Deze regels houden meer in dan alleen het bestemmen in een bestemmingsplan. Denk bij een functie bijvoorbeeld aan een netwerkfunctie (kabels en leidingen) of waterbergende functie (milieu).

Lees meer over evenwichtige toedeling van functies aan locaties.