Zoeken in deze site

Mors bij baggeren

Door een baggerwerktuig verplaatste, maar niet verwijderde bagger. Meer over lozingen van mors bij baggeren kunt u lezen op de pagina Ingrepen in de waterbodem.