Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Mors bij baggeren

Door een baggerwerktuig verplaatste, maar niet verwijderde bagger. Meer over lozingen van mors bij baggeren kunt u lezen op de pagina Ingrepen in de waterbodem.