Zelfbindend

Alleen de instrumenten voor beleidsontwikkeling (omgevingsvisie en programma) zijn zelfbindend. Dat wil zeggen dat ze alleen het bestuursorgaan binden dat de omgevingsvisie of het programma heeft vastgesteld. Een omgevingsvisie bijvoorbeeld bevat dus geen regels voor burgers, bedrijven of andere overheden. Beleidsdoorwerking naar decentraal niveau gebeurt via de andere instrumenten in de beleidscyclus. Zoals instructieregels. Uit oogpunt van behoorlijk bestuur dienen bestuursorganen wel rekening te houden met elkaars beleid, taken en bevoegdheden.