Zoeken in deze site

Voorzorgsbeginsel

Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen als er goede redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben. Het gaat dan om activiteiten waarbij nog geen uitvoerige risico-evaluatie gemaakt kan worden.

Lees meer over het begrip voorzorg in de Omgevingswet.

Gebruiksruimte

Gebruiksruimte geeft aan welke juridische ruimte binnen een gebied wordt beheerd of wordt vrijgemaakt. De gebruiksruimte is bedoeld om activiteiten in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Zonder dat de doelen voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het gedrang komen. Bij de gebruiksruimte en de verdeling hiervan gaat het dus om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Lees meer over gebruiksruimte bij het omgevingsplan.