Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Enkelvoudige aanvraag

Een enkelvoudige aanvraag is een aanvraag waarin een initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor 1 activiteit aanvraagt.