Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Overgangsrecht

Overgangsrecht regelt de overgang van oude naar nieuwe regelgeving. Enkele voorbeelden van vaak voorkomend overgangsrecht:

  • Een aanvraag die is ingediend vóór inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving wordt afgehandeld op basis van de oude regelgeving.
  • Een vergunning die is verleend onder de oude regelgeving blijft gelden onder de nieuwe regelgeving.
  • Een bestaand bedrijf hoeft niet meteen te voldoen aan strengere eisen in de nieuwe regelgeving. In plaats daarvan mag het nog een aantal jaren werken op basis van de oude eisen.