Zoeken in deze site

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Begrip: Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties betekent dat er een balans bestaat tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Deze regels houden meer in dan alleen het bestemmen in een bestemmingsplan. Denk bij een functie bijvoorbeeld aan een netwerkfunctie (kabels en leidingen) of waterbergende functie (milieu).

Lees meer over evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Begrip: Territoriale zee

De territoriale zee is de zone tussen de kustlijn en 12 mijl uit de kust. Meer informatie over maritieme zones is te vinden op Noordzeeloket.nl.

De territoriale zee is een zout water waarop de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMR) van toepassing is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag  voor activiteiten op of in de territoriale zee.

Begrip: Ankergebied in de buurt van een aanloophaven

Ankergebieden in de buurt van een aanloophaven zijn gebieden waar schepen voor anker kunnen gaan. Bijvoorbeeld als zij moeten wachten voordat ze een aanloophaven binnengaan. Een aanloophaven is een haven waar een schip onderweg korte tijd kan verblijven.

Begrip: Aanloopgebieden

Aanloopgebieden zijn knooppunten rond havens en open zeegaten waar vaarroutes samenkomen. Open zeegaten zijn wateren die kustwateren verbinden met open zee. Zoals het zeegat tussen Den Helder en Texel.

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer over het Besluit kwaliteit leefomgeving.