Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Begrip: Woonfunctie

De woonfunctie is de gebruiksfunctie voor het wonen (bijlage I, onderdeel B, Bbl).

Lees meer op Woonfunctie.

Begrip: Gebruiksfunctie

Een gebruiksfunctie bestaat uit gedeelten van 1 of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen (bijlage I, onderdeel A, Bbl).

Lees meer op Gebruiksfuncties van bouwwerken.

Begrip: Bijeenkomstfunctie

De bijeenkomstfunctie is de gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor gebruik ter plaatse, ontspanning of het aanschouwen van sport (bijlage I, onderdeel B, Bbl).

Lees meer op Bijeenkomstfunctie.

Begrip: Gezondheidszorgfunctie

De gezondheidszorgfunctie is de gebruiksfunctie voor een bouwwerk of gedeelte daarvan, voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling (bijlage I, onderdeel B, Bbl).

Lees meer op Gezondheidszorgfunctie.

Begrip: Onderwijsfunctie

De onderwijsfunctie is de gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs (bijlage I, onderdeel B, Bbl).

Lees meer op Onderwijsfunctie.