Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Woonfunctie

De woonfunctie is de gebruiksfunctie voor het wonen (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: woonfunctie.

Bijeenkomstfunctie

De bijeenkomstfunctie is de gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor gebruik ter plaatse, ontspanning of het aanschouwen van sport (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: bijeenkomstfunctie.

Gezondheidszorgfunctie

De gezondheidszorgfunctie is de gebruiksfunctie voor een bouwwerk of gedeelte daarvan, voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: gezondheidszorgfunctie.

Onderwijsfunctie

De onderwijsfunctie is de gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: onderwijsfunctie.