Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Nevengebruiksfunctie

De definitie van nevengebruiksfunctie volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is: een gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. Een voorbeeld van een nevengebruiksfunctie bij een schoolgebouw (onderwijsfunctie) is een gymnastieklokaal (sportfunctie) of een kantine (bijeenkomstfunctie).

Ga voor meer informatie naar de pagina Nevengebruiksfuncties.

Industriefunctie

De industriefunctie is de gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor bedrijfsmatige agrarische doeleinden (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: industriefunctie.

Gebruiksfunctie

Een gebruiksfunctie bestaat uit gedeelten van 1 of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen (bijlage I, onderdeel A, Bbl).

Lees meer op Gebruiksfuncties van bouwwerken.

Winkelfunctie

De winkelfunctie is de gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: winkelfunctie.