Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Begrip: Woonfunctie

De woonfunctie is de gebruiksfunctie voor het wonen (bijlage I, onderdeel B, Besluit bouwwerken leefomgeving). Lees meer op de pagina Gebruiksfunctie: woonfunctie.