AVI-bodemas

Bodemas dat resteert na verbranding in een installatie die alleen of in hoofdzaak is bedoeld voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een rooster-oven of een wervelbedoven. AVI-bodemas wordt ook wel AEC-bodemas genoemd.

Dit staat in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Immobilisaat

Vormgegeven bouwstoffen die het product zijn van een verwerking waarbij de chemische of fysische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd met het primaire doel verontreinigende stoffen vast te leggen. Dit staat in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Vormgegeven bouwstof

Een vormgegeven bouwstof is een bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm3, die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft. Dit staat in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Voorbeelden zijn asfalt, natuursteen of beton. Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen en Handelingen met bouwstoffen.

Niet-vormgegeven bouwstof

Een niet-vormgegeven bouwstof is een bouwstof waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50 cm3 of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn. Voorbeelden zijn assen en granulaten. Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen en Handelingen met bouwstoffen.