Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die voldoet aan de volgende criteria:

  1. bij een activiteit gebeurt iets dat afwijkt van het normale verloop;
  2. de gebeurtenis heeft (mogelijk) nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving; en
  3. de gebeurtenis heeft grote, merkbare gevolgen.

Lees meer op de pagina Ongewoon voorval