Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een maatschappelijk belang. Deze organisaties hebben niet het doel om winst te maken.