Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Producent van bouwstoffen

De organisatie die partijen van een bouwstof, grond of baggerspecie vervaardigt of laat vervaardigen dan wel onder eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of hoedanigheid daarvan partijen van een bouwstof, grond of baggerspecie aan een ander afgeeft of op de markt brengt.

Begrip: Producttype van een bouwstof

Product dat dezelfde kenmerk en eigenschap heeft waarmee het zich onderscheidt van vergelijkbare producten, zoals benaming, productiewijze, herkomst, grondstoffen, samenstelling en toepassingsgebied.

Begrip: Productcertificaat bouwstoffen

Certificaat voor het produceren van een producttype van een bouwstof, grond of baggerspecie dat het recht geeft om de bouwstof, grond of baggerspecie als gecertificeerd product aan een ander af te geven of op de markt te brengen.