Zoeken in deze site

Begrip: ETS

ETS staat voor Emission Trading System, het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten. Het is het eerste grote systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld. Het trad in 2005 in werking om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Lees meer over wet- en regelgeving rond ETS.