Zoeken in deze site

ETS

ETS staat voor Emission Trading System, het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten. Het is het eerste grote systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld. Het trad in 2005 in werking om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Lees meer over wet- en regelgeving rond ETS.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Een bedrijf is verplicht om energie te besparen door voorzieningen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Een bedrijf kan hieraan voldoen door maatregelen te nemen die op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan.