Ingezetenen van een waterschap

Inwoners van een bepaald gebied. Bij de waterschappen zijn dat de mensen die in het gebied van dat waterschap wonen.

Lees verder over ingezeten en watersysteemheffing.