Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Ingezetenen van een waterschap

Inwoners van een bepaald gebied. Bij de waterschappen zijn dat de mensen die in het gebied van dat waterschap wonen.

Lees verder over ingezeten en watersysteemheffing.