Scheepvaartwegen

Voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren en de Nederlandse territoriale zee, inclusief de daarin aanwezige waterstaatswerken.

Zie Scheepvaart als gebruiksfunctie van water.

Vrijwaringsgebied

Een ruimtelijke reservering die is opgenomen in het omgevingsplan. Dit houdt in dat bepaalde zones langs vaarwegen vrij moeten blijven van opstallen. Hierdoor behouden schepen tijdens het varen vanuit de stuurhut voldoende zicht om veilig gebruik te kunnen maken van die vaarweg.

Projectbesluit

Om een project uit te voeren, kan de overheid een projectbesluit vaststellen. Dit kan alleen als een overheidsproject of privaat project een publiek belang dient.

Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet of een andere wet dat er sprake is van een publiek belang. Dan moet de overheid een projectbesluit vaststellen.

Lees meer op Projectbesluit.