Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Begrip: Scheepvaartwegen

Voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren en de Nederlandse territoriale zee, inclusief de daarin aanwezige waterstaatswerken.

Zie Scheepvaart als gebruiksfunctie van water.

Begrip: Vrijwaringsgebied

Een ruimtelijke reservering die is opgenomen in het omgevingsplan. Dit houdt in dat bepaalde zones langs vaarwegen vrij moeten blijven van opstallen. Hierdoor behouden schepen tijdens het varen vanuit de stuurhut voldoende zicht om veilig gebruik te kunnen maken van die vaarweg.

Begrip: Projectprocedure en projectbesluit

Om een project uit te voeren, kan de overheid de projectprocedure gebruiken. Dit kan alleen als een overheidsproject of privaat project een publiek belang dient.

Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet dat er sprake is van een publiek belang. De overheid is dan verplicht de projectprocedure toe te passen.

De projectprocedure bestaat uit 5 stappen. De laatste stap ervan is het projectbesluit. Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project. Het projectbesluit kent een uitgebreide (voorbereidings)procedure. Participatie is hier ook een onderdeel van.

Lees meer over het projectbesluit en de projectprocedure.