Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Nationaal Waterplan

Dit plan gaf tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richtte zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. In de Omgevingswet is dit het Nationaal Water Programma (NWP).